Hyvä käyttäjämme,


Gynenetti on suljettu. Kiitämme sinua lämpimästi kiinnostuksestasi vuosien varrella.

Terveydenhoidon ammattilaisille tarkoitettua tietoa Bayerin ehkäisyvalmisteista löydät Hoitajanetistä, jonne myös lääkärit voivat halutessaan pyytää tunnukset.

Potilaille ja kuluttajille sopivaa tietoa raskauden ehkäisystä tarjoaa Ehkäisynetti.


Bayer Oy

L.FI.MKT.10.2016.4536